ZAPEWNIENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ TO OBOWIĄZEK GMINY

Ten obowiązek natychmiast zamierza wypełnić niezależny kandydat na burmistrza Gminy Andrychów, Maciej Kobielus, jeśli zostanie obdarzony zaufaniem przez mieszkańców w wyborach, które już 21 października. Sam jest pracownikiem służby zdrowia, więc wie, o czym mówi.

W 2017 r. na terenie gminy Andrychów  została zlikwidowana opieka zdrowotna świąteczna i nocna. Jak się okazało, Tomasz Żak prawdopodobnie wiedział o tym już kilka miesięcy wcześniej. Dla mieszkańców było to jednak dużym i bardzo przykrym zaskoczeniem. Radni zaś oczekiwali, że gdy na horyzoncie pojawi się tak duże zagrożenie, o którym władza wie(!), to  burmistrz zwoła radę natychmiast, żeby ustalić, jak do tego nie dopuścić.

29 września 2017 r. na sesję Rady Miejskiej w Andrychowie przybył jeden jedyny lekarz, na podstawie opinii którego uznano, że zapewnienie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest niemożliwe. I tak od 1 października nastąpił koniec dyżurów lekarskich.

Zaskakującą koncepcją Tomasza Żaka  “uzdrowienia” tej sytuacji była idea konsultacji pielęgniarskich (punkt pielęgniarski udzielający porad). Oczywiście, nie jest to rozwiązanie. Każdy z branży medycznej wie, że to niemożliwe i że to puste słowa, niezałatwiające problemu.

Radni, jako mieszkańcy tej gminy (!), zgłaszali swój sprzeciw – w imieniu swoim i mieszkańców, których reprezentują. Urząd już w ogóle nie podjął tematu.  

Tymczasem Art. 7 pkt. 5. Ustawy o Samorządzie Gminnym wyraźnie mówi, że ochrona zdrowia mieszkańców należy do zadań własnych gminy. Ochrona zdrowia to nie przywilej! Ona się obywatelom po prostu należy!

Aktywny burmistrz i aktywny urząd szukają rozwiązań do skutku! W tak ważnej sprawie – do skutku.

 

  • Jestem ratownikiem medycznym  z wykształcenia i z zamiłowania. Obejmuję stanowisko kierownika Działu Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego w Wadowicach. Wiem, jak przywrócić świąteczną opiekę zdrowotną w Andrychowie! To absurdalne, że mieszkańcy gminy muszą jeździć do Wadowic, gdzie trzeba czekać, a przecież nie każdy ma nawet taką możliwość (nagłego wyruszenia do miasta powiatowego np. z chorym dzieckiem). Nie każdego też stać na prywatne wizyty. Zapewnienie mieszkańcom opieki zdrowotnej to obowiązek gminy! Wynika on oczywiście z ustawy, ale przesłanką dla jego wykonania bezwzględnie powinno być zagwarantowanie nam poczucia bezpieczeństwa, spokoju o zdrowie własne, dzieci i najbliższych. To jest najpilniejsza według mnie sprawa do wykonania. Mówię to przede wszystkim jako radny, który mieszka tu od urodzenia i doskonale zna potrzeby oraz możliwości mieszkańców, ale też jako ojciec dwóch synów (wiem, co oznacza, kiedy małe dzieci zachorują).  I choć ja znam lekarzy i mogę poprosić kolegów o wizytę u moich dzieci, to zdaję sobie sprawę, że nie każdy przecież ma taką sposobność! To jeszcze bardziej mi uświadamia, jak potrzebna jest opieka w naszym mieście – dla wszystkich z gminy! Jeśli mieszkańcy mi zaufają, zrobię to na pewno. Gwarantuję. – mówi Maciej Kobielus.