KWW KOBIELUS    2018 WYBORY SAMORZĄDOWE     2018 GMINA ANDRYCHÓW

kandydaci na radnych Rady Miejskiej w Gminie Andrychów

Lista nr 19

1
Dorota Magiera
Jestem mężatką, mam dwie córki. Przez 20 lat pracowałam w Andrychowskim Pogotowiu Ratunkowym, następnie w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Wadowicach. Byłam Radną Rady Miejskiej w Andrychowie w kadencji 2006-2010 oraz 2014-2018, w tych okresach pełniłam funkcje: Zastępcy Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Zastępcy Przewodniczącego Komisji Spraw Organizacyjno-Regulaminowych, Sekretarza Komisji Spraw Społecznych. Ponadto pracowałam społecznie jako: Sekretarz Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie w latach 2008-2012, Członek Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie w latach 2012-2016. Sprawując mandat Radnej, z najwyższą starannością dbałam o budowę i remonty dróg, ulic, chodników i parkingów na terenie Gminy Andrychów. Uczestniczyłam w wielu poważnych realizacjach w tym zakresie. W przyszłej kadencji szczególnie leży mi sercu rewitalizacja kolejnych dróg i budynków, zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej gminy oraz ochrona zdrowia mieszkańców.
2
Marcin Maciej Górecki
Urodziłem się w 1975 roku. Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – kierunek prawo ogólne. Posiadam liczne kwalifikacje związane z prawem pracy. Uzyskałem m.in. tytuł specjalisty ds. BHP, ukończyłem studia podyplomowe BHP i Systemy zarządzania bezpieczeństwem oraz Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Od początku pracuję w swoim zawodzie. Obecnie wykonywane obowiązki prawnicze to: realizacja zadań specjalisty ds. zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz specjalisty w zakresie prawnej ochrony pracy w ramach działalności outsourcingowej spółki „Ochrona Pracy” sp. z o. o. z siedzibą w Wadowicach na rzecz kilkuset przedsiębiorstw oraz jednostek organizacyjnych, samorządowych, publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, w tym realizacja szkoleń. Jako Radny zadbam, by każdy mieszkaniec znał swoje prawa i potrafił z nich korzystać. A przykład da urząd! Transparenty, otwarty, aktywny i przede wszystkim ludzki urząd - to mój cel.
3
Mateusz Matyszkowicz
Urodziłem się w 1985 r. Jestem andrychowianinem z urodzenia i z wyboru. Mam dwoje dzieci.Jestem absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego. Pracuję w jednej z lokalnych firm. Spośród rzeczy, którymi chcę się zająć w pierwszej kolejności, warto wymienić: Poprawę bezpieczeństwa na drogach, szczególnie w rejonie osiedla Górnica, zabezpieczenie interesów mieszkańców, poprzez utrzymanie funkcjonowania linii MZK 10 i 2, działania na rzecz rozwoju turystyki w gminie Andrychów i wykorzystania jej potencjału, działania na rzecz utworzenia żłobka i wsparcie młodych rodziców, wspieranie przedsiębiorców w celu tworzenia nowych miejsc pracy na terenie gminy.
4
Marta Węglarz
Mam 31 lat. Ukończyłam Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie, a następnie dwuletnią szkołę medyczną w Bielsku-Białej. Z zawodu jestem technikiem farmaceutycznym. Na tym stanowisku pracuję od 9 lat. Bardzo lubię swoją pracę. Chętnie pomagam innym. W wolnych chwilach gotuję, czytam książki i jeżdżę na rowerze. Dlatego zależy mi na powstawaniu ścieżek rowerowych w naszej gminie. Moim mottem życiowym jest cytat z utworu Adama Mickiewicza: "Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami".
5
Rafał Hahn
Jestem rodowitym andrychowianinem. Urodziłem się w 1970 roku. Ukończyłem Zasadniczą Szkołę Włókienniczą w Andrychowie i przez wiele lat pracowałem w Andrychowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego. Obecnie pracuję w KZWM Ogniochron. Od 1986 roku wstąpiłem w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrychowie. W 1998 roku wszedłem w skład Zarządu OSP, a od 2003 roku pełnię funkcję Naczelnika tej Jednostki. Nadzorowałem zakup niezbędnego sprzętu dla naszej OSP, m.in. samochodu ratowniczego Renault Trafic, czy nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego IVECO DAILY. Zostałem odznaczony m.in. Odznaką Wzorowego Strażaka oraz Brązowym, Srebrnym i Złotym medalem za zasługi Pożarnictwa. Jestem szczęśliwym mężem od 26 lat i ojcem dwóch synów, którzy poszli w ślady ojca i są czynnymi strażakami-ochotnikami.
6
Ramona Majda
Urodziłam się w 1996 roku. Jestem rodowitą roczynianką. Ukończyłam Technikum Hotelarskie w Wadowicach. Doświadczenie zawodowe rozpoczęłam od pracy społecznej jako opiekun osób starszych. Wkrótce rozpoczynam studia językowe w Krakowie w trybie zaocznym, ponieważ zdobywam doświadczenie zawodowe jako terapeuta naturalny. Uważam, ze w naszej gminie powinien powstać dom opieki dla ludzi starszych - dziennej i stałej - z profesjonalną obsługą, ponieważ polskie społeczeństwo się starzeje. Moją pasją są freediving, podróże i muzyka.
7
Wojciech Stanek
Mam 38 lat, jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci. Jestem rdzennym andrychowianinem. Ukończyłem Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Wydziału Pedagogicznego w Krakowie. Ukończyłem kurs kwalifikacyjny z Zakresu Zarządzania w Oświacie oraz Studia Podyplomowe z Informatyki. Jestem nauczycielem i wychowawcą młodzieży w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie (Kotarbin). Pracuję, działam społecznie. Byłem prezesem Stowarzyszenia Miejska Orkiestra Dęta “ANDROPOL”. Obecnie jestem jej członkiem honorowym. Szczególnie leżą mi na sercu sprawy wychowania, edukacji i rozwoju młodego pokolenia. Jeśli mi Państwo zaufacie, nie zawiodę. Będę godnie reprezentował interesy mieszkańców gminy.
1
Maciej Kobielus
Jestem żonaty, mam dwóch synów. Jestem rodowitym andrychowianinem. ukończyłem studia wyższe pierwszego stopnia z tytułem licencjata fizjoterapii. Zdobyłem też dwa tytuły magistra: na kierunku turystyka uzdrowiskowa (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa) oraz na kierunku zdrowie publiczne (Europejska Uczelnia Społeczno – Techniczna). W latach 2012-2015 byłem zastępcą Koordynatora Działu Pomocy Doraźnej w Wadowicach. Od 2015 roku jestem kierownikiem Działu Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego. W latach 2006-2010 aktywnie działałem w Stowarzyszeniu Pomocy Bezdomnym "Pełna Chata”, a także w Grupie „Wiara i Światło” na rzecz osób niepełnosprawnych. Od 2006 roku jestem nieprzerwanie radnym Rady Miejskiej w Andrychowie. Dla mnie praca samorządowa jest służbą, jak w ratownictwie.
2
Zofia Koczur
Mam 41 lat, jestem mężatką, mam dwoje dzieci. Z wykształcenia jestem humanistką. Pracuję jednak jako specjalista ds. handlu w jednej z bielskich firm. Mieszkam w Andrychowie. Jestem autorką trzech publikacji, m.in. “Pamiętnika andrychowskiego” (2017 r.), będącego zbiorem wspomnień mieszkańców naszego miasta. Powstał dla uczczenia rocznicy nadania praw miejskich Andrychowowi. Jestem też autorką tekstów i wokalistką w programie muzycznym, który współtworzę z moim mężem. Jako radna będę działać przede wszystkim na rzecz powstania żłobka i domu dziennego pobytu dla seniorów, pełnej opieki zdrowotnej, dofinansowania szkół, rewitalizacji przestrzeni miejskiej i sołectw.
3
Janusz Pasternak
Mam 48 lat. Jestem mężem i ojcem. Jestem mieszkańcem Andrychowa od zawsze i niezmiennie. Z wykształcenia jestem technikiem-elektrykiem. W latach 2004 -2009 byłem działaczem na rzecz kultury miasta i gminy Andrychów. Jestem aktywnym działaczem wielu ugrupowań religijnych. Od wielu lat działam w fundacji „Ocalenie” oraz działacz NSZZ Solidarność . Kocham przyrodę i sport, lubię pomagać ludziom.
4
Ewa Kolber- Di Fonzo
Jestem mieszkanką Andrychowa od urodzenia, mężatką oraz matką pełnoletniego syna. Pracowałam społecznie w Urzędzie Miasta w Andrychowie, jako tłumacz oraz pomagałam przy organizacji spotkań z miastami partnerskimi. Byłam aktywna w pracy na rzecz szkół [w Gimnazjum nr.2 oraz Technikum]. Lubię pracować społecznie, być w kontakcie z ludźmi i im pomagać w rozwiązywaniu problemów. Chciałabym, aby nasza gmina była piękna, rozwijała się dobrze, a mieszkańcy byli zadowoleni z mojej działalności. Chcę pomagać najmłodszym i najstarszym. Chcę być osobą przyjazną dla każdego, wykonywać działalność radnego sumiennie, odpowiedzialnie i z dużym zaangażowaniem. Jednym z głównych moich zainteresowania jest turystyka, co pragnę przełożyć na działanie w gminie.
5
Wojciech Suchanek
Mam 26 lat. Jestem byłym pracownikiem C.M.C i Andoria Mot. Obecnie pracuję w restauracji. Posiadam dyplom Licencjata z Zarządzania, uzyskany w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Moje cele to: Poprawa komunikacji miejskiej, zbudowanie relacji Andrychów-Wadowice, monitorowanie lokalnych przewoźników, stan autobusów i ich punktualność; Wsparcie projektów remontów lokalnych dróg, szczególnie: ul. Leśnej, Środkowej w Roczynach; Rozładowanie ruchu w centrum miasta, darmowe miejsca parkingowe i ich budowa, także na osiedlu; Wsparcie oferty kulturalnej; Realna propozycja dla ludzi młodych. Andrychów może się stać miejscem, z którego nie trzeba w weekend wyjeżdżać!
1
Dorota Okrzesik
Mam 53 lata. Urodziłam się w Roczynach. Pracuję w integracyjnym Przedszkolu nr 3 w Andrychowie w charakterze pomocy nauczyciela. Od 30 lat mieszkam w Andrychowie, gdzie od zawsze interesowały mnie losy osób w trudnych sytuacjach życiowych oraz niepełnosprawnych. Byłam pierwszą osobą w Gminie, która zorganizowała koncert charytatywny na rzecz osoby niepełnosprawnej. Koncerty odbywały się cyklicznie przez 6 lat i cieszyły się ogromną popularnością. Jestem również pomysłodawczynią i inicjatorką ,,Andrychowskiej Zaczarowanej Piosenki", jedynej imprezy w powiecie, umożliwiającej zaistnienie na dużej scenie osobom niepełnosprawnym. Jednym z moich celów jest poprawa funkcjonowania w środowiskach osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych. Kolejny to sprawiedliwe wynagradzanie pracowników obsługi i administracji oświaty w naszej gminie. Trzecim celem jest dofinansowanie szkół oraz przedszkoli, aby poprawić ich standardy panujące w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.
2
Michał Stokłosa
Od 2003 roku jestem mieszkańcem Targanic. Wspólnie z żoną Anią wychowujemy dwójkę wspaniałych dzieci. Ukończyłem studia wyższe ekonomiczne. Od 12 lat pracuję jako handlowiec w branży papierniczej. Myśląc o przyszłości naszej ziemi, chcę zaproponować jej mieszkańcom swoją kandydaturę na Radnego Rady Miejskiej. W sołectwach chcę głównie skupić się na bezpieczeństwie (szczególnie dzieci), poprawie komunikacji i infrastruktury drogowej, wykonaniu szlaków rowerowych dom-szkoła-gmina. W gminie zaś, przede wszystkim: na przywróceniu całodobowej opieki medycznej, utworzeniu domu dziennego pobytu dla seniorów, obniżeniem cen wody i odpadów, wykorzystaniu potencjału turystycznego i kulturowego naszej gminy.
3
Monika Klęczar
Mam 46 lat, wykształcenie średnie. Pracuję w Dziale Pomocy Doraźnej w Wadowicach jako ratownik medyczny. Moją pasją jest pomaganie drugiemu człowiekowi. Moje motto"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia". Szczególnie leży mi na sercu przywrócenie nocnej opieki zdrowotnej oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach gminy. Jestem mężatką, mamą dwóch synów. Od 11 lat mieszkam w Sułkowicach Łęgu.
4
Marcin Więckowski
Urodziłem się w 1983. Jestem rodowitym roczynianinem. Ukończyłem Technikum w Andrychowie oraz Studium Informatyczne. Obecnie pracuję w Andorii Mot. Bardzo leży mi na sercu rozwój turystyki rowerowej. Niestety ilość ścieżek jest bardzo znikoma. Uważam, ze każda inwestycja w naszej gminie powinna wpisywać w projekcie ścieżkę rowerową.
5
Dariusz Dobrowolski
Mam 51 lat. Na co dzień współpracuje z Centrum Rehabilitacji PROGRES jako dogoterapeuta. Ukończylem kurs w fundacji Fastryga ukierunkowany na diagnozę i pracę z dziećmi z zespołem FAS ( fetal alkohol syndrom). Od 16 lat wraz z małżonką sprawujemy funkcję pieczy zastępczej. Mając doświadczenie w pracy z dziećmi, również niepełnosprawnymi, stoję blisko problemów z jakimi borykają się ich rodziny. Moją ambicją jest wspieranie instytucji rodziny.
1
Zbigniew Rzadek
Jestem mieszkańcem Inwałdu. Mam 53 lata. Ukończyłem szkołę przy Wytwórni Silników Wysokoprężnych w Andrychowie, tam pracowałem jako elektromonter. Pracowałem w “KWK Brzeszcze” jako elektromonter-górnik pod ziemią. Po 27 latach pracy w kopalni zająłem się pracą na rzecz Inwałdu. Od 2014 roku jestem Radnym Rady Miejskiej w Andrychowie, a od 2015 roku Sołtysem Inwałdu. Nie jestem związany z żadną partią. Lubię swoją pracę i pomoc innym, reprezentuję interesy mieszkańców swojego sołectwa, a także gminy. Ta odpowiedzialność to dla mnie bardzo ważna rzecz. Chciałbym dalej służyć gminie.
2
Teresa Pabiś
Jestem żoną i matką trójki dzieci. Od urodzenia mieszkam w Zagórniku. Pracuję zawodowo od 22 lat. Dla mnie praca w samorządzie to nie polityka - ale służba na rzecz wspólnego dobra. Zależy mi, żeby budżet był racjonalnie przyznawany, na realne potrzeby. Chcę przywrócenia lekarskich dyżurów nocnych, dokończenia kanalizacji na wsiach, stworzenia warunków dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców. Jestem gotowa wysłuchać każdego problemu i się z nim aktywnie zmierzyć.
3
Mirosław Grzeczyński
Mam 49 lat. Jestem andrychowianinem. Ukończyłem Policealną Szkołę Medyczną. Pracuję jako ratownik medyczny. Zawsze powtarzam, że zdrowie jest najważniejsze. Dlatego będę aktywnie działał na rzecz przywrócenia nocnej opieki zdrowotnej. Zależy mi też na szeroko rozumianym bezpieczeństwie wszystkich mieszkańców, szczególnie dzieci i ludzi starszych.
4
Natalia Kolber
Mam 39 lat. Jestem nauczycielką w ośrodku wychowawczym. Studiowałam w Bielskim Kolegium Nauczycielskim. Pracuję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Kaczynie., który zajmuje się edukacja i wychowaniem dzieci i młodzieży z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego w wieku od 8 do 24 roku. Moją pasją jest praca z dziećmi i młodzieżą, w której trzeba być nie tylko merytorycznym, ale również dawać wiele od siebie.
5
Franciszek Chmiel
Urodziłem się 29 maja 1955 roku w Sułkowicach. Po ukończeniu szkoły zawodowej, rozpocząłem długoletnią pracę w AZPB w Andrychowie. Następnie współpracowałem dla Spółki HARDOM. Obecnie pracuję w PPH Pawbol. Od 35 lat jestem wzorowym mężem i ojcem pięciorga dzieci. Byłem Sołtysem Sułkowic Bolęciny. Jako Radny chcę zadbać o bezpieczeństwo ruchu pieszych na naszych drogach, a także o naprawę powierzchni dróg, a także o budowę chodników. Pragnę też przywrócić świetność placówek kultury na wsi. Zawsze chętnie służę pomocą.