Program

Jako Burmistrz Naszej Gminy, wraz z całym sprawnie działającym urzędem, w pierwszej kolejności:
 

1
Zapewnię świąteczną opiekę zdrowotną i dyżury nocne lekarza pediatry.
2
Wprowadzę budżet obywatelski (oddanie inicjatywy mieszkańcom, powierzenie decyzyjności o wydatkach).
3
Zajmę się skutecznie odkorkowaniem Andrychowa (m.in. budową rzeczywistej obwodnicy miasta) i poprawą bezpieczeństwa na DK 52.
4
Rozbuduję infrastrukturę sanitarną (wodociągi dla Targanic, Zagórnika, Brzezinki).
5
Powołam Centrum Ekonomii Społecznej - wsparcie dla startujących w biznesie (realna pomoc i odciążenie dla osób zakładających działalność gospodarczą).
6
Utworzę  Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów.
7
Odbuduję kulturę (powrót do andrychowskiej tradycji: Odeon, Piostur, jazzowa Baszta).
8
Zrealizuję  autorski projekt: 100 rowerów za złotówkę!
9
Zorganizuję utworzenie pełnoprawnego żłobka i unowocześnienie placów zabaw.
10
Zlikwiduję  bariery dla niepełnosprawnych (szeroko rozumiane wsparcie dla niepełnosprawnych dzieci i ich opiekunów).
11
Wygospodaruję darmowe wejścia na baseny dla dzieci i seniorów.
12
Poprawię standardy żywienia dzieci w placówkach oświatowych. Żadne dziecko z gminy Andrychów nie będzie głodne.
Chcę, żeby urząd był otwarty
dla Mieszkańców, tzn.: chcę ułatwić obsługę we wszystkich wydziałach, chcę jako burmistrz wychodzić do mieszkańców miasta i sołectw, chcę, żeby mieszkańcy mieli kontrolę nad pracą urzędu.
Chcę otwarcie
mówić zarówno o szansach, jak i o problemach gminy.
Chcę aktywnie
z całym urzędem i w drodze dialogu z mieszkańcami zadbać o: zdrowie, bezpieczeństwo, komunikację, oświatę, kulturę, sport, przedsiębiorców i ogólny komfort życia mieszkańców.
Proszę o głos
21 Października 2018