Kontakt


Komitet Wyborczy Wyborców Kobielus 2018

 

Adres:

Stanisława Lenartowicza 74 / 17
34-120 Andrychów

 

NIP 5512636703
Regon 381275144

 

e-mail: kobielus2018@gmail.com

 

Rachunek bankowy KWW KOBIELUS 2018:

Bank PKO BP S.A. O/ Andrychow
nr rachunku 31102014330000120201670892
z dopiskiem: KWW KOBIELUS2018

Chcesz zadać nam pytanie?

Chciałbyś wziąć udział w kampanii wyborczej podczas wyborów samorządowych? Masz pomysły i postulaty, które powinny zostać zrealizowane w naszej Gminie? Zapraszamy do kontaktu!

 

wyślij