[Mała ojczyzna] to miasto, czy wieś w której się urodziliśmy, to środek świata.
To przestrzeń niewielka, w której się obracamy – nasze domy, ulice, cmentarze, kościoły, to przestrzeń niewielka wielkim wysiłkiem ludzkim zabudowana (…)

Leszek Kołakowski

Maciej Kobielus

O mnie

Od pierwszych dni życia mieszkam w Andrychowie: tutaj postanowiłem budować swoje życie, tutaj mam rodzinę i przyjaciół. Rozwój naszej gminy leży mi na sercu, ponieważ tu razem z żoną wychowujemy dwóch, małych jeszcze, synów.

Jestem też radnym Rady Miejskiej w Andrychowie już 12 lat i doskonale zdaję sobie sprawę, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy. Wiem też, jakie możliwości ma urząd, żeby je rozwiązać. Zależy mi na tym, aby mieszkańcy miasta i sołectw mogli na wyższym poziomie korzystać z opieki zdrowotnej, pracować, uczyć się, rozwijać swoje pasje i zdolności, czy prawdziwie cieszyć się czasem wolnym w swoim miejscu zamieszkania.

Jestem magistrem zdrowia publicznego. Zawodowo pracuję jako kierownik Działu Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego w Wadowicach. Zarządzam ponad 100-osobową załogą.

Mam wizję przyjaznego urzędu i burmistrza, który rozmawia, szanuje każdego mieszkańca, słucha i działa. Dlatego zdecydowałem się ubiegać o ten urząd, który powinien być nie tylko pracą, ale też służbą, jak w ratownictwie.

Lubię pracować, lubię ludzi, lubię nasz region.

Chcę, żeby urząd był otwarty
dla Mieszkańców, tzn.: chcę ułatwić obsługę we wszystkich wydziałach, chcę jako burmistrz wychodzić do mieszkańców miasta i sołectw, chcę, żeby mieszkańcy mieli kontrolę nad pracą urzędu.
Chcę otwarcie
mówić zarówno o szansach, jak i o problemach gminy.
Chcę aktywnie
z całym urzędem i w drodze dialogu z mieszkańcami zadbać o: zdrowie, bezpieczeństwo, komunikację, oświatę, kulturę, sport, przedsiębiorców i ogólny komfort życia mieszkańców.